11/03/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนา หัวข้อ"รับใช้ทั้งน้ำตา" ศจ.สงวน สิงขร

11/03/18 ถ่ายทอดสดการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ "เป็นภาชนะที่พระเจ้าปั้น" โดย คศ.พันธยุทธ ผิวแก้ว

2

สูจิบัตร 18/02/18

ขอเชิญสมาชิกและพี่น้องทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้า … [อ่านต่อ]

1

สูจิบัตร 11/02/18

ขอเชิญสมาชิกและพี่น้องทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้า … [อ่านต่อ]

4 กุมภาพันธ์ 2018(มหาสนิท,วันเผยแพร่ของภาค)

สูจิบัตร 04/02/18

ขอเชิญสมาชิกและพี่น้องทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้า … [อ่านต่อ]

inview

18/02/2018 คำอุปมาเศรษฐีโง่

บันทึกคำเทศนา

inview

11/02/2018 รักอย่างที่พระเจ้าทรงรัก

บันทึกคำเทศนา

inview

04/02/2018 จงรักกันและกัน

บันทึกคำเทศนา

Powered by www.477internet.com