10/12/17 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนา หัวข้อ "พระเจ้าทรงอยู่กับเรา" คศ.พรรณี แซ่เอี้ย

10/12/17 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาไทย หัวข้อ "อิมมานูเอล" อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์

26 พฤศจิกายน 2017(บัพติศมา,วันขอบคุณพระเจ้า)

สูจิบัตร 26/11/17

ขอเชิญสมาชิกและพี่น้องทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้า … [อ่านต่อ]

1

สูจิบัตร 19/11/17

ขอเชิญสมาชิกและพี่น้องทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้า … [อ่านต่อ]

1

สูจิบัตร 12/11/17

ขอเชิญสมาชิกและพี่น้องทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้า … [อ่านต่อ]

inview

3/12/2017 หว่านและเก็บเกี่ยว

บันทึกคำเทศนา

inview

26/11/2017 จงยินดี อธิฐาน และขอบพระคุณ

บันทึกคำเทศนา

inview

19/11/2017

นมัสการภาคภาษาจีน บันทึกคำเทศนา

Powered by www.477internet.com