12/08/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาจีนกลาง เทศนาโดย อ.เนี่ย จิน

10/06/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาไทย หัวข้อ "แท้ไม่มีแถม" ศจ.สมพร ศิริกลการ

inview

29/07/2018 เพลงสรรเสริญของมารีย์

inview

22/07/2018 เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร

inview

15/07/2018 ในวันนั้น

Powered by www.477internet.com