11/11/18 ถ่ายทอดสดงานประกาศ หัวข้อ "จุดเปลี่ยนชีวิต(Life's Turning Point)" วิทยากร คุณนาตาชา คอฟแมน

10/06/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาไทย หัวข้อ "แท้ไม่มีแถม" ศจ.สมพร ศิริกลการ

inview

บันทึกคำเทศนา(SPL) 11/11/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL)

inview

บันทึกคำเทศนา(SPL) 04/11/2018

บันทึกคำเทศนา

inview

บันทึกคำเทศนา(SPL) 28/10/2018

บันทึกคำเทศนา

Powered by www.477internet.com