16/09/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาจีนกลาง เทศนาโดย ศจ.วิเวียน สือ (ศจ.สือ หยงอิง)

10/06/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาไทย หัวข้อ "แท้ไม่มีแถม" ศจ.สมพร ศิริกลการ

บันทึกคำเทศนา 16/9/18

บันทึกคำเทศนา 26/8/18 หัวข้อ เชื่อฟัง … [อ่านต่อ...]

New Doc 2017-10-22

Season Changes

[อ่านต่อ...]

Untitled-1

120 ปีครัสตจักรสะพานเหลือง

เหลียวหลัง แลหน้า … [อ่านต่อ...]

inview

บันทึกคำเทศนา 09/9/18

บันทึกคำเทศนา

inview

บันทึกคำเทศนา 26/8/18

บันทึกคำเทศนา

inview

บันทึกคำเทศนา 19/8/18

บันทึกคำเทศนา

Powered by www.477internet.com