15/07/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาจีนกลาง เทศนาโดย ศจ.ดร.จินโฮ ชอย(อ.ชัยเจริญ)

10/06/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาไทย หัวข้อ "แท้ไม่มีแถม" ศจ.สมพร ศิริกลการ

inview

15/07/2018 ในวันนั้น

inview

08/07/20108 คิดใหม่การนมัสการของเรา

inview

01/07/2018 จงสรรเสริญพระเจ้า

Powered by www.477internet.com