14/10/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาจีนกลาง เทศนาโดย ศจ.ดร.จินโฮ ชอย(ศจ.ดร.ชัยเจริญ)

10/06/18 ถ่ายทอดสด การนมัสการและเทศนาภาคภาษาไทย หัวข้อ "แท้ไม่มีแถม" ศจ.สมพร ศิริกลการ

inview

บันทึกคำเทศนา 23/9/18

บันทึกคำเทศนา

บันทึกคำเทศนา 16/9/18

บันทึกคำเทศนา

inview

บันทึกคำเทศนา 09/9/18

บันทึกคำเทศนา

Powered by www.477internet.com