สูจิบัตร 27/05/18

สูจิบัตร 20/05/18

สูจิบัตร 13/05/18

สูจิบัตร 6/05/18

สูจิบัตร 29/04/18

สูจิบัตร 22/04/18

สูจิบัตร 15/04/18

สูจิบัตร 8-04-18

สูจิบัตร 01/04/18

ขอเชิญสมาชิกและพี่น้องทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรสะพานเหลือง
ในวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2018 เวลา 10.00 น.
- นมัสการภาคภาษาจีน ณ ห้องนมัสการที่ 1

สูจิบัตร 25/03/18

ขอเชิญสมาชิกและพี่น้องทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรสะพานเหลือง
ในวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2018 เวลา 10.00 น.
- นมัสการภาคภาษาจีน ณ ห้องนมัสการที่ 1

Powered by www.477internet.com