18/02/2018 คำอุปมาเศรษฐีโง่

บันทึกคำเทศนา 18/02/18

หัวข้อเทศนา คำอุปมาเศรษฐีโง่

 

11/02/2018 รักอย่างที่พระเจ้าทรงรัก

บันทึกคำเทศนา 11/02/18

หัวข้อเทศนา รักอย่างที่พระเจ้าทรงรัก

 

04/02/2018 จงรักกันและกัน

บันทึกคำเทศนา 04/02/18

หัวข้อเทศนา จงรักกันและกัน

 

28/01/2018 ขอติดตาม ด้วยสุดใจ

บันทึกคำเทศนา 28/01/18

หัวข้อเทศนา ขอติดตาม ด้วยสุดใจ

 

21/01/2018 โมเสสรับการทรงเรียกจากพระเจ้า

บันทึกคำเทศนา 21/01/18

หัวข้อเทศนา โมเสสรับการทรงเรียกจากพระเจ้า

 

14/01/2018 พระเจ้าทรงควบคุมชีวิตของเรา

บันทึกคำเทศนา 14/01/18

หัวข้อเทศนา พระเจ้าทรงควบคุมชีวิตของเรา

 

07/01/2018 รางวัลสำหรับผู้ชอบธรรม

บันทึกคำเทศนา 07/01/18

หัวข้อเทศนา รางวัลสำหรับผู้ชอบธรรม

 

01/01/2018 คริสตจักรสะพานเหลือง นำชาวโลกคืนดีกัน

บันทึกคำเทศนา 01/01/18

หัวข้อเทศนา คริสตจักรสะพานเหลือง นำชาวโลกคืนดีกัน

 

31/12/2017 พระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิด

บันทึกคำเทศนา 31/12/17

หัวข้อเทศนา พระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิด

 

25/12/2017 ดาวแห่งความรอด

บันทึกคำเทศนา 25/12/17

หัวข้อเทศนา ดาวแห่งความรอด

 

Powered by www.477internet.com