13/05/18 ชีวิตแห่งปัญญา

6/05/18 พระเจ้าห่วงใยผู้สูงวัย

29/04/18 พลานุภาพแห่งการนมัสการ

22/04/18 การอัศจรรย์ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว

15/04/2018 พระเยซูแพทย์ผู้ประเสริฐ

8/04/2018 การอัศจรรย์ครั้งแรก

01/04/2018 ฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ

บันทึกคำเทศนา 01/04/18

หัวข้อเทศนา ฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ

 

25/03/2018 ประกาศ”เราคือพระเมสสิยาห์”

บันทึกคำเทศนา 25/03/18

หัวข้อเทศนา ประกาศ”เราคือพระเมสสิยาห์”

 

18/03/2018 ชีวิตทนทุกข์ของเปาโล

บันทึกคำเทศนา 18/03/18

หัวข้อเทศนา ชีวิตทนทุกข์ของเปาโล

 

11/03/2018 รับใช้ทั้งน้ำตา

บันทึกคำเทศนา 11/03/18

หัวข้อเทศนา รับใช้ทั้งน้ำตา

 

Powered by www.477internet.com