บันทึกคำเทศนา 6/01/2019

บันทึกคำเทศนา(SPL) 6/01/2019
หัวข้อ การทรงสร้างของพระเจ้า

บันทึกคำเทศนา 1/1/2019

บันทึกคำเทศนา(SPL) 1/1/2019
หัวข้อ ทางที่ไม่เคยเดินมาก่อน

บันทึกคำเทศนา 30/12/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL) 30/12/2018
หัวข้อ รู้จักเพื่อรู้ใจ

บันทึกคำเทศนา 25/12/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL) 25/12/2018
หัวข้อ คริสต์มาสกับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์

บันทึกคำเทศนา 23/12/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL) 23/12/2018
หัวข้อ คริสต์มาสแห่งความสุขยินดี

บันทึกคำเทศนา 16/12/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL) 16/12/2018
หัวข้อ เหตุการณ์การกำเนิดของยอห์น

บันทึกคำเทศนา 9/12/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL) 9/12/2018
หัวข้อ คำพยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์

บันทึกคำเทศนา 2/12/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL) 2/12/2018
หัวข้อ จงเกิดผล

บันทึกคำเทศนา 25/11/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL) 25/11/2018
หัวข้อ จงโมทนาขอบพระคุณ เพราะพระเจ้าประเสริฐ

บันทึกคำเทศนา 18/11/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL) 18/11/2018
หัวข้อ จงโมทนาขอบพระคุณ ชีวิตแห่งการหนุนใจ

Powered by www.477internet.com