บันทึกคำเทศนา 25/11/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL) 25/11/2018
หัวข้อ จงโมทนาขอบพระคุณ เพราะพระเจ้าประเสริฐ

บันทึกคำเทศนา 18/11/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL) 18/11/2018
หัวข้อ จงโมทนาขอบพระคุณ ชีวิตแห่งการหนุนใจ

บันทึกคำเทศนา(SPL) 11/11/2018

บันทึกคำเทศนา(SPL) 11/11/2018
หัวข้อ การถวาย

บันทึกคำเทศนา(SPL) 04/11/2018

บันทึกคำเทศนา 04/11/2018
หัวข้อ ตัวช่วยของผู้ช่วย

บันทึกคำเทศนา(SPL) 28/10/2018

บันทึกคำเทศนา 28/10/2018
หัวข้อ แบบอย่างการรับใช้ของอาควิลลาและปริสสิลลา

บันทึกคำเทศนา(SPL) 21/10/2018

บันทึกคำเทศนา 21/10/2018
หัวข้อ พระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่

บันทึกคำเทศนา(SPL) 14/10/2018

บันทึกคำเทศนา 14/10/2018
หัวข้อ แบบอย่างการรับใช้ของฟีลิป

บันทึกคำเทศนา 07/10/2018

บันทึกคำเทศนา 07/10/2018
หัวข้อ ถอยเพื่อจะพร้อมติดตามพระเจ้า

บันทึกคำเทศนา 23/9/18

บันทึกคำเทศนา 23/9/18
หัวข้อ พระเจ้าทรงครอบครอง

บันทึกคำเทศนา 16/9/18

บันทึกคำเทศนา 16/9/18
หัวข้อ เชื่อฟัง

Powered by www.477internet.com