24/09/2017 ชีวิตที่สำแดงความดี

บันทึกคำเทศนา 24 กันยายน 2017
หัวข้อ : ชีวิตที่สำแดงความดี
พระธรรม : ทิตัส 3:8-14
เทศนา(ไทย) คศ.ปริญญา ตาวินโน
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

Powered by www.477internet.com