01/10/2017 วิถีชีวิตแห่งความสำเร็จ

บันทึกคำเทศนา 01 ตุลาคม 2017
หัวข้อ : วิถีชีวิตแห่งความสำเร็จ
พระธรรม : สดุดี 1:1-6
เทศนา(ไทย) ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

Powered by www.477internet.com