08/10/2017 ความสุข

บันทึกคำเทศนา 08 ตุลาคม 2017
หัวข้อ : ความสุข
พระธรรม : สดุดี บทที่ 32
เทศนา(ไทย) อ.วิชัย ไชยวงศ์
ล่าม(แต้จิ๋ว) ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน

Powered by www.477internet.com