สูจิบัตร 01/01/18

ขอเชิญสมาชิกและพี่น้องทั้งหลายมาร่วมนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรสะพานเหลือง
ในวันอาทิตย์ ที่ 01 มกราคม 2018 เวลา 10.00 น.
- นมัสการภาคภาษาจีน ณ ห้องนมัสการที่ 1

Powered by www.477internet.com