คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน

ก่อตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 2000  ที่ตั้ง 1023/1 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 41 ถ.สุขุสวิท 71 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ผู้รับใช้พระเจ้า 3 ท่าน ศจ.อิทธิชัย  ไชยสุขทักษิณ  ศจ.เพียรพิศ  บูรณพันธ์ คศ.จุฑารัตน์  เรืองทอง

เป้าหมาย : อยู่เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางคริสตจักร เพื่อทำให้พระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์สำเร็จในกรุงเทพฯ

ประเทศไทยและสุดปลายแผ่นดินโลก   Facebook.

 

Powered by www.477internet.com