คริสตจักรสะพานเหลืองบัวลาย

คริสตจักรสะพานเหลืองบัวลาย  สถาปนาเมื่อ ปี ค.ศ.2005 ตั้งอยู่ที่ อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เป็นพันธกิจร่วมกันระหว่างคริสตจักรสะพานเหลืองกับ คริสตจักรเชนลี ประเทศสิงคโปร์

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.อิสระ – ค.ศ.จารุวรรณ  ดวงดาว

พันธกิจหลัก คือ การประกาศกับเด็กทุนดารุณาทร และพี่น้องในชุมชน ทำการเกษตรตัวอย่างในชุมชน

Powered by www.477internet.com