คริสตจักรพลังแห่งความเชื่อ

คริสตจักรพลังแห่งความเชื่อ สถาปนาเมื่อวันที่ 11 เดือนมีนาคม ค.ศ.2012 อ.เมือง จ.สุรินทร์

ผู้รับใช้พระเจ้า คศ.รุ่ง  เทียบทอง

สมาชิกมาร่วมนมัสการ 40 คน

Powered by www.477internet.com