ศาลาธรรมมุกดาหาร

ศาลาธรรมมุกดาหาร สถาปนาเมื่อ ปี ค.ศ. 2012 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.ไพทูลย์  – ค.ศ.นิภาพร  ศรีมุงคุณ

เป็นการร่วมพันธกิจระหว่างคริสตจักรสะพานเหลือง คริสตจักรจีนชลบุรีและคริสตจักรอเมซิ่งเกรซประเทศสิงคโปร์ เพื่อทำพันธกิจสู่ประเทศลาว

Powered by www.477internet.com