คริสตจักรไทย-เชนลี ประเทศสิงคโปร์

คริสตจักรไทย-เชนลี ประเทศสิงคโปร์  ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994  เป็นพันธกิจร่วมกันระหว่างคริสตจักรสะพานเหลืองกับ คริสตจักรเชนลี ประเทศสิงคโปร์

ปัจจุบันสมาชิกประมาณ 40- 50 คน ทำพันธกิจการประกาศ ผ่านทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน( กศน.) ซึ่งเปิดให้คนงานไทยในประเทศสิงคโปร์ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ..

Powered by www.477internet.com