มิชชั่นทีมอนุชน

มิชชั่นทีมอนุชน เพื่อเสริมสร้างอนุชนให้รู้และเข้าใจถึงพันธกิจมิชชั่น การประกาศออกสู่ชุมชน ในที่กันดาร ครั้งแรกจัดใน ปี 2004 ซึ่งปีนี้ครบรอบ 10 ปี ที่ได้สร้างภาระใจให้กันอนุชนในพันธกิจมิชชั่น ด้วยการจัดมิชชั่นทีม เพื่อการประกาศ สร้างอาคาร ช่วยเหลือ แจกยาสามัญประจำบ้าน

Powered by www.477internet.com