กิจกรรมคริสตจักร

งานฟื้นฟู (SPL) 15/11/2015 เวลา 13.00น.-15.30น.

งานฟื้นฟู (SPL) 14/11/2015 “Choose” 19.00น.-21.00น.

พิธีบัพติศมาเด็ก (SPL) 26/07/2015

พิธีบัพติศมา (SPL) 26/07/2015

อธิฐานคริสตจักร (SPL) 07/06/2015

บัพติศมา/พิธีรับโอนฯ (SPL)

พิธีแต่งตั้งมัคนายคและพิธีเข้าประจำการ (SPL) 04/01/2014

Powered by www.477internet.com