เพลงพิเศษ

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 06/01/2019

เพลงพิเศษ ครอบครัวชยสิริโสภณ(SPL) 01/01/2019

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวีวารศึกษา(SPL) 30/12/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 9/12/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 2/12/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมคริสตจักรสะพานเหลือง(SPL) 25/11/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ(SPL) 18/11/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 11/11/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวม ยุวชน-อนุชน(SPL) 04/11/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 28/10/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี(SPL) 21/10/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 14/10/2018

เพลงพิเศษ คณะนักศึกษา บี.ไอ.ที.(SPL) 07/10/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 23/09/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ(SPL) 16/09/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 9/09/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 26/08/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 12/08/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสตรี (SPL) 29/07/2018

เพลงพิเศษ นักเรียน TCSS&TCS (SPL) 22/07/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ(SPL) 15/07/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 8/7/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ(SPL) 01/07/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องนักเรียนรวีวารศึกษา(SPL) 01/07/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 24/06/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องลาซาลัส (SPL) 17/06/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 10/06/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 27/05/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ(SPL) 20/05/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 13/05/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวม ยุวชน อนุชน เพื่อคุณ(SPL) 05/08/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมยุวชน-อนุชน(SPL) 04/02/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 28/01/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี(SPL) 21/01/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ(SPL) 14/01/2018

เพลงพิเศษ คณะนักร้องบุรุษและสดุดี(SPL) 07/01/2017

เพลงพิเศษ อ เบญจพร ชอบกิตติคุณ(SPL) 31/12/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 26/11/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อนพันธกิจ(SPL) 19/11/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 12/11/2017

เพลงพิเศษ The Way Minister (SPL) 05/11/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวีวารศึกษา(SPL) 29/10/2017

เพลงพิเศษ คุณศาสนินท์ ลิขิตปัญญารัตน์(SPL) 22/10/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสตรี(SPL) 15/10/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 08/10/2017

เพลงพิเศษ นักศึกษา บี.ไอ.ที. (SPL) 01/10/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมอนุชน-ยุวชน(SPL) 01/10/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 24/09/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ(SPL) 17/09/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 10/09/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี(SPL) 03/09/2017

เพลงพิเศษ โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลืองและโรงเรียนไทยคริสเตียน(SPL) 27/08/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี (SPL) 20/08/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 13/08/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมอนุชน-ยุวชน(SPL) 06/08/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้อง The Way Minister(SPL) 30/07/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 23/07/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสตรี (SPL) 16/07/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 25/06/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี(SPL) 18/06/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 11/06/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 04/06/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวีวารศึกษา(SPL) 28/05/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 21/05/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 14/05/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมยุวชน อนุชน เพื่อคุณ (SPL) 07/05/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสตรี(SPL) 30/04/2017

เพลงพิเศษ ครอบครัวผู้รับใช้คริสตจักรลูก (SPL) 23/04/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 16/04/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 16/04/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวีวารศึกษา (SPL) 9/04/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี (SPL) 2/04/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องลาซารัส (SPL) 26/03/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 19/03/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 12/03/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมอนุชน-ยุวชน(SPL) 05/03/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี (SPL) 26/02/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 12/2/2017

เพลงพิเศษ The Way Minister (SPL) 29/1/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 22/1/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 15/1/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี (SPL) 8/1/2017

เพลงพิเศษ ครอบครัวจิตรถเวช(SPL) 1/1/2017

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 25/12/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี (SPL) 18/12/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 11/12/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 04/12/2016

เพลงพิเศษ ‘Give Thanks’ The Boy Bridge (SPL) 4/12/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องlazarus&friend (SPL) 27/11/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมคริสตจักรสะพานเหลือง (SPL) 27/11/2016

เพลงพิเศษ คณะเพื่อพันธกิจ (SPL) 27/11/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 27/11/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี (SPL) 20/11/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมคริสตจักรสะพานเหลือง(SPL) 06/11/2016

เพลงพิเศษ คณะยุวชน (SPL) 30/10/2016 นมัสการภาคภาษาไทย

เพลงพิเศษ The Way Minister (SPL) 30/10/2016

เพลงพิเศษ ผป.สุวัฒน์ จิตรถเวชและภรรยา(SPL) 23/10/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 16/10/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 09/10/2016

เพลงพิเศษ นักศึกษาบี.ไอ.ที. (SPL) 02/10/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 25/09/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี (SPL) 18/09/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมอนุ-ยุวชน(SPL) 04/09/2016

เพลงพิเศษ นักเรียนโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง นมัสการภาคภาษาไทย (SPL) 28/08/2016

เพลงพิเศษ คณะสดุดี นมัสการภาคภาษาไทย (SPL) 21/08/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 21/08/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 14/08/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมเพื่อคุณ-อนุชน-ยุวชน (SPL) 07/08/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ(SPL) 31/07/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเอินสั้งเอินปักกิ่ง (SPL) 24/07/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี (SPL) 17/07/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสตรี (SPL) 10/07/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ(SPL) 03/07/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องลาซารัส (SPL) 26/06/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี(SPL) 19/06/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 12/06/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 05/06/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้อง The Way Minister (SPL) 29/05/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวีวารศึกษา (SPL) 22/05/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 15/05/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 8/05/2016

เพลงพิเศษ ทีมมิชชั่นจาก Donsuwon (SPL) 8/05/2016

เพลงพิเศษ(SPL) 1 พฤษภาคม 2016

เพลงพิเศษ 24 เมษายน 2016 (SPL)

เพลงพิเศษ (SPL) คณะนักร้องสดุดี 17/04/16

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 10/04/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสตรี (SPL) 03/04/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมคริสตจักรสะพานเหลือง (SPL) 27/3/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวีวารศึกษา (SPL) 13/03/2016

เพลง คณะนักร้องรวีวารศึกษา (SPL) 20/3/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมอนุ-ยุวชน (SPL) 6/3/2016

เพลงพิเศษ นักศึกษา B.I.T. (SPL) 28/2/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสตรี (SPL) 21/2/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ(SPL) 14/2/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี (SPL) 7/2/2016

เพลงพิเศษ วงนักร้อง คุณศาสนินท์ ลิขิตปัญญารัตน์ (SPL) 31/1/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง(SPL) 24/1/2016

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี(SPL) 17/01/16

เพลงพิเศษ อ.เบญจพร ชอบกิตติคุณ(SPL) 10/1/2016

เพลงพิเศษ วงนักร้อง คุณศาสนินท์ ลิขิตปัญญารัตน์(SPL) 3/1/2016

เพลงพิเศษ ครอบครัวจิตรถเวช(SPL) 27/12/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 20/12/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวีวารศึกษา (SPL) 13/12/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 6/12/2015

เพลงพิเศษ The Way Minister (SPL) 29/11/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมคริสตจักรสะพานเหลือง (SPL) 22/11/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี (SPL) 15/11/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 8/11/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องลาซารัส (SPL) 1/11/2015

concert คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ 10/10/2015

concert คณะนักร้องอาเลลูยา 10/10/2015

เพลงพิเศษ(SPL) 11/10/2015

เพลงพิเศษ นักศึกษา บี.ไอ.ที (SPL) 04/10/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 27/09/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสตรี (SPL) 20/09/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 13/09/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมอนุชนและยุวชน 6 กันยายน 2015

เพลงพิเศษ ครอบครัวธีรกุลชน (SPL) 30/08/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 16/08/2015

เพลงพิเศษคณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 09/08/2015

เพลงพิเศษคณะนักร้องรวมเพื่อคุณและยุวชน (SPL) 02/08/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 26/07/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี (SPL) 19/07/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 12/07/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อนพันธกิจ (SPL) 05/07/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมยุวชน อนุชน (SPL) 05/07/2015

เพลงพิเศษคณะนักร้องสตรี (SPL) 05/07/2015

เพลงพิเศษ อาจารย์เบญจพร ชอบกิตติคุณ (SPL) 28/06/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 21/06/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 14/06/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวม เพื่อคุณ อนุชน ยุวชน (SPL) 07/06/2015

เพลงพิเศษ คุณศาสนินท์ ลิขิตปัญญารัตน์ (SPL) 31/05/2015

เพลงพิเศษ คณะรวีวารศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียน (SPL) 24/05/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสตรี (SPL) 17/05/2015

เพลงพิเศษ คณะร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 03/05/2015

เพลงพิเศษ มิชชันนารีกับคณาจารย์ผู้รับใช้ (SPL) 26/04/2015

เพลงพิเศษ คณะร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 19/04/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดี (SPL) 12/04/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมคริสตจักรสะพานเหลือง (SPL) 05/04/2015

คอนเสิร์ตวงออเคสตร้า (SPL) 02/04/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวีวารศึกษา (SPL) 29/03/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 22/03/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 15/03/2015

เพลงพิเศษ คณะสดุดี (SPL) 15/03/2015

เพลงพิเศษ (shake) 14/03/2015

เพลงพิเศษ (shake) 13/03/2015

เพลงพิเศษ คณะอาเลลูยา (SPL) 08/03/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวีวารศึกษา (SPL) 22/02/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องอาเลลูยา(SPL) 08/02/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องรวมโรงเรียนไทยคริสเตียนและโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง (SPL) 25/01/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสดุดีและคณะบุรุษ (SPL) 18/01/2015

เพลงพิเศษ คณะนักร้องสตรี (SPL) 11/01/2015

เพลงพิเศษคณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 04/01/2015

เพลงพิเศษ ดร.ดวงดาว ชยสิริโสภณ (SPL) 01/01/2015

เพลงพิเศษ (SPL) 28/12/2014

เพลงพิเศษคณะนักร้องอาเลลูยา (SPL) 25/12/2014

เพลงพิเศษคณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL) 21/12/2014

เพลงพิเศษคณะนักร้องอาเลลูยา

เพลงพิเศษคณะนักร้องนักเรียนโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง (SPL)

คณะนักร้องเพื่อพันธกิจ (SPL)

เพลงพิเศษ อ.เบ็ญจพร ชอบกิตติคุณ (SPL)

คณะนักร้อง บุรุษ-สดุดี (SPL) 29/06/14

Powered by www.477internet.com