พันธกิจเผยแพร่

       ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิบเจ็ดปีของพันธกิจมิชชั่นของคริสตจักรของเรา ปัจจุบันเรามีคริสตจักรลูกและศาลาธรรม 11 แห่ง และส่งมิชชันนารีไป 5 ประเทศ (สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน พม่า และ ลาว) โดยเป็นการทำพันธกิจกับแรงงานไทยใน 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไต้หวัน  นอกจากนั้นเรายังมีผู้รับเชื่อจากสิงคโปร์และไต้หวันที่ถวายตัวเรียนพระคริสตธรรมรวมกันมากกว่า 10 คน และหลายคนได้ สำเร็จการศึกษาและรับใช้อยู่ในคริสตจักรลูกและศาลาธรรมต่างๆ

พันธกิจในประเทศ

พันธกิจต่างประเทศ

พันธกิจอื่นๆ

Powered by www.477internet.com