การถวายทรัพย์

โอนเงินถวายเข้าบัญชี: ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี: คริสตจักรสะพานเหลือง
บัญชีออมทรัพย์: เลขที่บัญชี 108-0-657560
สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จ
กรุณาส่งสลิปการโอนไปที่ Line ID: @SPLChurch
พร้อมระบุวัตถุประสงค์การถวาย ชื่อ-นามสุกล ที่อยู่ เบอร์โทร
เพื่อทางคริสตจักรจัดส่งใบเสร็จแก่ท่าน
ขอพระเจ้าอวยพร