พันธกิจเผยแพร่

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิบเจ็ดปีของพันธกิจมิชชั่นของคริสตจักรของเรา ปัจจุบันเรามีคริสตจักรลูกและศาลาธรรม 11 แห่ง และส่งมิชชันนารีไป 5 ประเทศ (สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน พม่า และ ลาว) โดยเป็นการทำพันธกิจกับแรงงานไทยใน 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไต้หวัน นอกจากนั้นเรายังมีผู้รับเชื่อจากสิงคโปร์และไต้หวันที่ถวายตัวเรียนพระคริสตธรรมรวมกันมากกว่า 10 คน และหลายคนได้ สำเร็จการศึกษาและรับใช้อยู่ในคริสตจักรลูกและศาลาธรรมต่างๆ

พันธกิจในประเทศ

 • คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน
 • คริสตจักรกาญจนพร
 • คริสตจักรมุมพระพร
 • คริสตจักรสะพานเหลืองบัวลาย
 • คริสตจักรสะพานเหลืองเชียงราย
 • คริสตจักรพลังแห่งความเชื่อ
 • ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง
 • ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร
 • ศาลาธรรมสะพานเหลืองนายาว
 • ศาลาธรรมมุกดาหาร
 • ศาลาธรรมพลังแห่งความรัก

พันธกิจต่างประเทศ

 • คริสตจักรไทย-เชนลี ประเทศสิงคโปร์
 • ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐ บ้านไทยซานฉง ไต้หวัน
 • พันธกิจในประเทศเพื่อนบ้าน
 • ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐนำพรซูซอง เกาหลีใต้