พันธกิจ อัลฟ่า แมริเอจ คอร์ส


หลักสูตรพิเศษสำหรับคู่สมรส (The Alpha Marriage Course)

ทุกความสำเร็จในชีวิตต้องใช้ความอดทน การฝึกฝน และการทุ่มเทอย่างจริงจัง ชีวิตคู่ก็เช่นกัน ความสัมพันที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความรัก และยืนยงไปตราบชั่วชีวิตนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ ต้องใช้ความพยายามและทุ่มเทที่จะทำให้ความหวานชี่นและความสนุกยังคงดำรงอยู่ เราทุกคนก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก แม้ว่าจะมีชีวิตสมรสที่เต็มล้นด้วยความสุขอยู่แล้วก็ตาม

สัมผัส Tea Time สุดแสนโรแมนติก คุณจะค้นพบคำตอบที่จะช่วยให้ชีวิตคู่มีสุขยิ่งขึ้น ในบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่มีการคุยเป็นกลุ่มและไม่ต้องเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น

หลักสูตรคู่สมรสเป็นบทเรียนต่อเนื่อง 7 ครั้ง ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้:

1 สร้างรากฐานที่มั่นคง
2 ศิลปะแห่งการสื่อสาร
3 แก้ปัญหาความขัดแย้ง
4 พลังแห่งการให้อภัย
5 อิทธิพลของครอบครัว
6 เพศสัมพันธ์ที่ดี
7 ความรักที่แสดงออกด้วยการปฎิบัติ
** เฉลิมฉลองปิดหลักสูตรคู่สมรส **

เริ่มอบรมวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 8 ตุลาคม 2023

สนใจติดต่อ: ผป.สุรัตน์ อรุณวัฒนาพร (085-904-2424)
มน.อิสสระ สุขพัฒนานรากุล (097-236-5777)