พันธกิจเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาฯ

พันธกิจเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาฯ ของคริสตจักรสะพานเหลือง
มีทีมที่ออกไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน เวลา 14:00-17:00 น.

เพลงที่ใช้ร้องหนุนใจผู้ป่วย

พระเจ้าดีต่อฉัน

พรุ่งนี้

พักพิงในพระเจ้า