พันธกิจการศึกษา

เป้าหมายพันธกิจการศึกษา

  1. โรงเรียนมีชื่อเสียงและประกาศพระกิตติคุณ
  2. ให้สมาชิกคริสตจักรภูมิใจในโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง
  3. ให้คริสตจักรและโรงเรียนมีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กันมากขึ้น


586 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-2343730 โทรสาร: 02-2343730
E-mail: christhamwittaya@gmail.com

1023/1 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71
เขตวัฒนา แขวงคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-713-0922-4 โทรสาร: 02-391-5015
E-mail: thaichristianschool@gmail.com