พันธกิจ อัลฟ่า คอร์ส


ชีวิตมีเพียงเท่านี้หรือ?

เกิดมา เรียน ทำงาน สร้างครอบครัว เกษียณ และจากไป

ขอเชิญสมาชิก ผู้อยากมีพื้นฐานเรื่องพระเจ้าอย่างถูกต้อง และผู้สนใจความเชื่อคริสเตียน มาร่วมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิต และความเชื่อคริสเตียนผ่านอัลฟ่า

สนใจติดต่อ: ผป.นิลุบล วงศ์วรเศรษฐ์