ติดต่อเรา

คริสตจักรสะพานเหลือง

586 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-234-4748, 02-633-0093-4

586 Rama 4 Road, Mahaprutharam, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: +66 2234 4748, +66 2633 0093, +66 2633 0094