22-11-2020_รอบนมัสการคริสตจักรสะพานเหลือง หัวข้อ “ต้นกำเนิดและความหมายของวันขอบพระคุณพระเจ้า”