16-01-2022 รอบการนมัสการจีนแต้จิ๋ว หัวข้อ”จงลุกขึ้นอธิษฐาน” โดย ผป.สุรัตน์ อรุณวัฒนาพร