23-01-2022 รอบการนมัสการจีนแต้จิ๋ว หัวข้อ”เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้” โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์