24-04-2022 รอบการนมัสการจีนแต้จิ๋ว หัวข้อ”โยสิยาห์ แบบอย่างการฟื้นฟู” โดย ผป.วิวัฒน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์