11-09-2022 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ”ปฏิบัติการอันดรูว์ ” โดย ผป.วิวัฒน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์