21-05-2023 รอบการนมัสการจีน หัวข้อ ”จงยืนหยัด/ทีมงานของดาวิด” โดย ศจ.อิทธิชัย ไชยสุขทักษิณ