28-05-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย หัวข้อ ”ความกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้า” โดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ