28-05-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”ไม่มีอะไรที่แย่” โดย คศ.ชนานันท์ ไชยวงศ์