25-06-2023 รอบการนมัสการภาคภาษาไทย รอบบ่าย หัวข้อ ”แม้ทนทุกข์ ก็ไม่ทำบาป:(ชีวิตโยบผู้ทนทุกข์!)” โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์