ขอเชิญทุกท่านบันทึกคลิปคำขอบคุณพระเจ้า

ขอเชิญทุกท่านบันทึกคลิปคำขอบคุณพระเจ้าสั้นๆ คนละ 1 ข้อความ ความยาวไม่เกิน 10 วินาทีเพื่อรวบรวมขึ้นฉายในวันขอบคุณพระเจ้า
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 โดยสามารถส่งคลิปมาได้ทางไลน์ @splctg ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน นี้