SPLC Camp 2023

รูปค่าย ชุดที่ 1 / รูปค่าย ชุดที่ 2 เพลงค่าย NewCreation ดูย้อนหลัง Workshop ดูแลพระวิหาร ดูย้อนหลัง Workshop รับใช้ต่างวัย บทเฝ้าเดี่ยว ตารางค่าย

รื้อฟื้น หัวใจนมัสการ วันดนตรี 2023

นานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้นมัสการพระเจ้าอย่างสุดใจ? นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ไกล? ถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาหาพระองค์ คริสตจักรสะพานเหลืองขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงาน “รื้อฟื้นหัวใจนมัสการ” นำนมัสการและแบ่งปันโดยทีม “True Worshipers” ให้เราเข้ามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็นและรับการสร้างใจแห่งการนมัสการใหม่โดยพระองค์ พบกันวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2023 เวลา 14:00 น. ห้องนมัสการที่ 1 (โบสถ์จีน) แล้วพบกันนะคะ พระเจ้าอวยพร

1 2 3 4