ค่ายคริสตจักร 2023 (วันที่ 21-23 ตุลาคม) Eastern Grand Pattaya

Scan QR Code เพื่อสมัครค่าย หรือ กดเพื่อสมัครค่าย

Download ใบสมัครค่ายที่นี่

ค่ายคริสตจักรสะพานเหลือง 2023

สาส์นจากวิทยากรค่าย อ.ไลฟ์ (อ.วาระ มีชูธน)