รื้อฟื้น หัวใจนมัสการ วันดนตรี 2023

นานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้นมัสการพระเจ้าอย่างสุดใจ?
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ไกล?

ถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาหาพระองค์
คริสตจักรสะพานเหลืองขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงาน
"รื้อฟื้นหัวใจนมัสการ"
นำนมัสการและแบ่งปันโดยทีม “True Worshipers”
ให้เราเข้ามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็นและรับการสร้างใจแห่งการนมัสการใหม่โดยพระองค์

พบกันวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2023
เวลา 14:00 น.
ห้องนมัสการที่ 1 (โบสถ์จีน)

แล้วพบกันนะคะ พระเจ้าอวยพร