แจกฟรี Lock screen เทศกาลอีสเตอร์

วันนี้เรามี Lockscreen เทศกาลอีสเตอร์มาแจกกัน มี 4 แบบสามารถโหลดและตั้งไว้เป็นภาพหน้าจอมือถือเพื่อเตือนใจเราสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ที่กำลังใกล้เข้ามาแล้ว

ร่วมเผชิญประสบการณ์ "ตายกับพระคริสต์" และ "เป็นขึ้นกับพระคริสต์" ในงาน...จากลวดหนามสู่มงกุฎงาม

  • ศุกร์ประเสริฐ วันที่ 29 มีนาคม เวลา 19:00 น.
  • อีสเตอร์ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 06:00 น. และ 10:00 น.