แจกฟรี Lock screen เทศกาลอีสเตอร์

วันนี้เรามี Lockscreen เทศกาลอีสเตอร์มาแจกกัน มี 4 แบบสามารถโหลดและตั้งไว้เป็นภาพหน้าจอมือถือเพื่อเตือนใจเราสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ที่กำลังใกล้เข้ามาแล้ว ร่วมเผชิญประสบการณ์ “ตายกับพระคริสต์” และ “เป็นขึ้นกับพระคริสต์” ในงาน…จากลวดหนามสู่มงกุฎงาม ศุกร์ประเสริฐ วันที่ 29 มีนาคม เวลา 19:00 น. อีสเตอร์ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 06:00 น. และ 10:00 น.

รื้อฟื้น หัวใจนมัสการ วันดนตรี 2023

นานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้นมัสการพระเจ้าอย่างสุดใจ? นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ไกล? ถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาหาพระองค์ คริสตจักรสะพานเหลืองขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงาน “รื้อฟื้นหัวใจนมัสการ” นำนมัสการและแบ่งปันโดยทีม “True Worshipers” ให้เราเข้ามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็นและรับการสร้างใจแห่งการนมัสการใหม่โดยพระองค์ พบกันวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2023 เวลา 14:00 น. ห้องนมัสการที่ 1 (โบสถ์จีน) แล้วพบกันนะคะ พระเจ้าอวยพร

1 2 3 4